DEMCCO.BYLAWS AMENDED MAY 2015

DEMCCO.BYLAWS AMENDED MAY 2015